Series Information

Dunbine

 

Director:

Yoshiyuki Tomino

Writer(s):

Minoru Yokitani
Yoshiji Watanabe

Mechanical Designer(s):

Kazutaka Miyatake
Yutaka Izubuchi
Tomonori Kogawa

Character Designer:

Tomonori Kogawa

Musical Composer:

Katsuhiro Tsubonou

Airdates:

Japan 02.05.83 - 01.21.84