Series Information

Escaflowne

 

Director:

Kazuki Akane

Writer(s):

Shoji Kawamori
Hiroaki Kitajima
Akihiko Inari
Ryota Yamaguchi

Mechanical Designer(s):

Kimitoshi Yamane
Junya Ishigaki
Mahiro Maeda
Koji Sugiura

Character Designer:

Nobuteru Yuki

Musical Composer(s):

Yoko Kanno
Hajime Mizoguchi

Airdates:

Japan 04.02.96 - 09.24.96
U.S. 08.19.00 - 10.17.00