Series Information

Gundam Evolve

 

Director(s):

Yuuichi Abe
Ryukow Masuo
Takashi Imanishi
Shinya Horii
Shuko Murase
Kenichi Suzuki
Yasuaki Matsuki
Masaki Kitamura
Kei Momose
Shigehito Kawada
Yoshitomo Yonetani

Writer(s):

various

Mechanical Designer(s):

various

Character Designer(s):

various

Musical Composer:
various

Video Release:

Japan 09.26.03 - 01.26.07