Series Information

Gundam SEED CE 73 STARGAZER

 

Director:

Susumu Nishizawa

Writer(s):

Susumu Nishizawa
Shigeru Morita

Mechanical Designer(s):

Kenki Fujioka
Kunio Okawara
Kimitoshi Yamane
Junichi Akutsu

Character Designer:

Kenichi Ohnuki

Musical Composer:

Megumi Ohashi

Internet Release:

Japan 07.14.06 - 09.29.06