Series Information

Nadesico

 

Director:

Tatsuo Sato

Writer(s):

Hiroyuki Kawasaki
Takeshi Shudo
Miho Sakai
Shou Aikawa
Satoru Akahori
Naruhisa Arakawa

Mechanical Designer(s):

Rei Nakahara
Yasuhiro Moriki
Takumi Sakura
Takeshi Takakura

Character Designer(s):

Keiji Gotoh
Kia Asamiya (manga)

Musical Composer:

Takayuki Hattori

Airdates:

Japan 10.01.96 - 03.24.97