Series Information

Patlabor OVA 2

 

Director:
Naoyuki Yoshinaga

Writer(s):

Kazunori Ito
Mamoru Oshii
Yutaka Izubuchi
Michiko Yokote
Hibari Arisu

Mechanical Designer(s):

Yutaka Izubuchi
Yoshinori Sayama

Character Designer:

Akemi Takada

Musical Composer:

Kenji Kawai

Video Release:

Japan 11.22.90 - 04.23.92
U.S. 06.14.05 - 10.11.05