Series Information

Zone of the Enders: Dolores, i

 

Director:

Tetsuya Watanabe

Writer(s):

Shin Yoshida
Satoru Nishizono
Masanao Akahoshi

Mechanical Designer(s):

Tsutomu Miyazawa
Tsutomu Suzuki
Yoji Shinkawa (game)

Character Designer(s):

Kumi Horii
Madoka Hirayama

Musical Composer:
Hikaru Nanase

Airdates:

Japan 04.07.01 - 09.29.01