Series Information

Guundam Build Divers Re:RISE

 

Director:
Shinya Watada

 

Writer(s):

Yasuyuki Muto

Yasunori Yamada

Atsuo Ishino

Tatsuto Higuchi

Shogo Yasukawa

 

Mechanical Designer(s):
Kanetake Ebikawa

Kenji Teraoka

Ippei Gyoubu

Fumikane Shimada

Kunio Okawara

Junya Ishigaki

Takayuki Yanase

Shinya Terashima

Character Designer:

Shuri Toida

 

Musical Composer:
Hideakira Kimura

 

Airdates:

Japan 10.10.19 -
U.S. 10.10.19 -