Series Information

Gundam SEED DESTINY

 

Director:

Mitsuo Fukuda

Writer(s):

Chiaki Morosawa
Hiroyuki Yoshino
Hiroshi Ohnogi
Kazuho Hyodo
Shigeru Morita
Natsuko Takahashi
Yuuichi Nomura

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Kimitoshi Yamane
Kenki Fujioka

Character Designer:

Hisashi Hirai

Musical Composer:
Toshihiko Sahashi

Airdates (TV):

Japan 10.09.04 - 12.25.05

Video Release (SE):
Japan 05.26.06 - 02.23.07
U.S. 06.17.08 - 01.13.09