Series Information

Gundam SEED

 

Director:

Mitsuo Fukuda

Writer(s):

Chiaki Morosawa
Hiroyuki Yoshino
Hiroshi Ohnogi
Shigeru Morita
Akinori Endo
Yuuichi Nomura
Akemi Omode

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Kimitoshi Yamane
Junichi Akutsu

Character Designer:

Hisashi Hirai

Musical Composer:
Toshihiko Sahashi

Airdates:

Japan 10.05.02 - 09.27.03
U.S. 04.17.04 - 04.15.05

Video Release (SE):
Japan 08.27.04 - 10.22.04
U.S. 07.11.05 - 11.22.05