Series Information

Macross Delta Movies

 

Director:
Shoji Kawamori


Writer:
Toshizo Nemoto

Shoji Kawamori

Mechanical Designer(s):
Shoji Kawamori

Tenjin Hidetaka
Stanislas Brunet

Character Designer(s):

Chisato Mita

Majiro

Masaru Shindo

Musical Composer(s):
Saeko Suzuki

TOMISIRO

Mina Kubota


Theatrical Release:
Japan 02.09.18 -