image
image
image
imageimage
image

image

 

 

Gundam Build Fighters Honoo
Format: photonovel (2013-2014)
Story: Tomohiro Chiba

 

Gunpla Battle

Mobile Weapons
AMX-102IKO Lavender Zssa
BB Legend Musha Gundam
EMS-05IKO Pink Acq
GF13-017NJIIVXS God Gundam Kiwami
GNW-001SS Gundam Throne Trinity SS Custom
GX-9911-DXS Gundam Double X Stream
LM312V04IKO+SD-VB03A Green V Dash Gundam
MBF-02SR Strike Rosa
MRX-666 Psycho Gundam Inferno
MS-07B-3SS Gouf SS Custom
MSM-08-ONI Oni Zogok
MSZ-006CV Z Gundam Honoo
MSZ-006CVII Hyper Z Gundam Honoo
PMX-000SS Messala SS Custom
PMX-666 Jupitarian β
SDV-04 Command Gundam
XXXG-00W0CV Wing Gundam Zero Honoo
XXXG-01Wfr Gundam Fenice Rinascita
ZGMF-X42SCV Destiny Gundam Honoo

 

image

image

image

image

image

image
image
image
imageimage