BraveMecha

Izanagi

0

Unit type: support ship

izanagi-ggg-rear

Rear view

GaoGaiGar Info

Director:
Yoshitomo Yonetani

Writer(s):
Yoshitomo Yonetani
Ryosuke Takahashi
Fuyunori Gobu
Yuichiro Takeda

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Takahiro Yamada
Takehiro Kirao

Character Designer:
Takahiro Kimura

Musical Composer:
Kouhei Tanaka

Format:
49 episodes

Airdates:
Japan 02.01.1997 – 01.31.1998

Comments

Comments are closed.