GundamMecha

Small Container Ship

0

Unit type: cargo transport

N/A

Iron-Blooded Orphans Info

Director:
Tatsuyuki Nagai

Writer(s):
Mari Okada
Hajime Kamoshida
Michihiro Tsuchiya
Toshizo Nemoto
Shinsuke Onishi
Hiroyuki Yoshino
Mayori Sekijima
Tatsuto Higuchi
Yousuke Kuroda

Mechanical Designer(s):
Naohiro Washio
Kanetake Ebikawa
Ippei Gyoubu
Kenji Teraoka
Tamotsu Shinohara

Character Designer(s):
Yu Ito
Michinori Chiba

Musical Composer:
Masaru Yokoyama

Format:
50 episodes; 9 compilation episodes

Airdates (TV):
Japan 10.04.2015 – 03.27.2016 (S1);
10.02.2016 – 04.02.2017 (S2)
U.S. 06.04.2016 – 12.11.2016 (S1);
10.08.2017 – 04.28.2018 (S2)

Airdates (SE):
Japan 04.29.2022 –

Comments

Comments are closed.